Coronavaccinatie

Inmiddels is men landelijk gestart met de vaccinaties tegen corona. Mogelijk heeft u hier vragen over. Wij krijgen ook maar mondjesmaat informatie over welke groep wanneer gevaccineerd gaan worden en door wie; dit met name door de beperkte beschikbaarheid en de bewaarcondities van de vaccins.

Men gaat starten met de allerkwetsbaarsten in de samenleving. De volgorde en plek van vaccineren wordt door de overheid/RIVM bepaald en dus niet door ons. Het kan dus zo zijn dat de ene patiënt eerder zijn vaccinatie krijgt dan de andere. En dat de ene patiënt naar een centrale locatie van de GGD moet voor zijn vaccinatie en de ander gevaccineerd wordt door ons.  Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Voor vragen adviseren wij u eerst te kijken op  volgende websites:

We doen ons best om uw vragen te beantwoorden, maar helaas kunnen we soms ook nog geen uitspraken doen.