PrimaCura Netwerkzorg

rch[1]De praktijk is aangesloten bij PrimaCura Netwerkzorg (voorheen: zorggroep RCH Midden-Brabant). Dit is een samenwerkingsverband van huisartsen en andere gespecialiseerde zorgverleners. Dit samenwerkingsverband is speciaal voor mensen met een chronische ziekte. Op dit moment zijn er programma’s voor diabetes mellitus, astma, COPD, CVRM (hartvaatziekten of risicofactoren daarvoor), hartfalen en fractuurpreventie. De huisarts bekijkt samen met de praktijkondersteuner of u in aanmerking komt voor deelname aan een zorgprogramma. Er wordt dan in onderling overleg een individueel zorgplan opgesteld.

Binnen de praktijk is de praktijkondersteuner de spil in het zorgprogramma; de huisarts is medisch eindverantwoordelijk.

Wilt u meer weten over de zorggroep, neem dan een kijkje op hun website: www.primacura.nl