Landelijk SchakelPunt LSP

Het Landelijk Schakelpunt zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), (ziekenhuis)apothekers en medisch specialisten gebruikmaken van het LSP. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven dan geven wij door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen; dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling op dat moment.

Wij vragen u dringend om aan te geven of u wel/geen toestemming geeft hiervoor als u dit nog niet heeft gedaan. Het toestemmingsformulier kunt u downloaden, invullen en inleveren op de praktijk. Voor iedere gezinslid vanaf 16 jaar moet een apart formulier ingevuld worden.

Ook kunt u elektronisch uw toestemming (ja/nee) versturen:

Toestemming regelen | Volgjezorg

Op de website www.volgjezorg.nl vindt u meer informatie over het LSP.

Download het toestemmingsformulier

download-pdf-button

geen pdf viewer? download hier.


Na het downloaden

  1. Print het formulier uit (één voor elk persoon)
  2. Vul het in
  3. Lever het in op de praktijk

Bedankt voor uw medewerking.