Toestemming voor delen van medische gegevens

Als u nog geen toestemming (ja/nee) voor het delen van uw medische gegevens met o.a. de huisartsenpost heeft gegeven, zou u dat dan a.u.b. alsnog op korte termijn willen doen?!

Klik hier voor meer informatie en het toestemmingsformulier.