Informatie bevolkingsonderzoeken

In Nederland kennen we inmiddels 3 bevolkingsonderzoeken (BVO): naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker.

Voor meer informatie en vragen over de betreffende onderzoeken kunt u terecht bij Bevolkingsonderzoek Zuid (http://www.bevolkingsonderzoekzuid.nl)

 Het BVO darmkanker is in 2014 gestart en wordt nog steeds gefaseerd ingevoerd. Wilt u weten wanneer u voor het eerst uitgenodigd wordt, kijk dan naar het uitnodigingsschema op hun website.

Het BVO baarmoederhalskanker is per januari 2017 wat aangepast. Voor u als patiënte verandert er praktisch niets, u komt gewoon voor een uitstrijkje naar onze praktijk. Maar de manier van testen in het lab is veranderd; voor meer info zie hun website.