Diagnostiek Brabant wordt Diagnovum

Per 10 februari 2020 verandert de naam Diagnostiek Brabant naar Diagnovum. De huidige prikpost op de Doelen blijft gewoon bestaan, enkel de naam wijzigt.

De naamswijziging hangt samen met het feit dat het werkgebied van Diagnostiek Brabant voortaan verder reikt dan alleen Brabant.

De website wijzigt naar www.diagnovum.nl