Booster vaccinatie corona

Wij krijgen veel telefonische vragen over de boostervaccinatie.
Wij hebben geholpen bij het vaccineren van immobiele patiënten thuis en patiënten die in een instelling wonen.
De overige patiënten worden gevaccineerd via de GGD op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging en de GGD.