Corona-virus: alleen acute zorg

Update 16 maart 2020.

Alle spreekuren worden afgezegd, behalve bij acute zorg, die niet uitgesteld kan worden!

Lees onderstaande informatie goed door.

Door de ontwikkelingen die plaatsvinden als gevolg van de verspreiding van het Corona-virus (COVID-19) wordt de huisartsenzorg vanaf maandag 16 maart aangepast.

Dit vraagt van u en van ons een andere houding in het belang van uw gezondheid.

Wij vragen u om, in ons aller belang, aan onze verzoeken gehoor te geven.

  1. U wordt gevraagd niet onaangekondigd naar de praktijk te komen maar eerst telefonisch contact op te nemen met de assistente.
  2. Voor informatie en adviezen betreffende omgaan met het corona-virus; kijk op thuisarts.nl/nieuw-coronavirus of bel RIVM 0800-1351.
  3. Er worden alleen consulten (op de praktijk) en visites ingepland voor zorgvragen die niet uitgesteld kunnen worden. Uiteraard contact opnemen als u zieker of kortademig wordt.
  4. De spreekuren op de praktijk voor diabetes, copd, astma en hart- en vaatziekten bij de praktijkondersteuner en huisarts komen tot nader bericht te vervallen. De praktijkondersteuner en huisarts zullen bij bestaande afspraken telefonisch contact met u opnemen.
  5. De spreekuren op de praktijk voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komen tot nader bericht te vervallen. De praktijkondersteuner GGZ en jeugd zal de zorg zoveel mogelijk via telefoon of beeldbellen voortzetten.

 

Wij hopen met deze maatregelen in de huidige situatie gepaste zorg op maat te kunnen leveren. Wij hebben hiervoor uw hulp nodig, onze dank daarvoor.

Wij informeren u als we de zorg in de huisartspraktijken verder moeten aanpassen door nieuwe ontwikkelingen.

Wij wensen u veel sterkte toe in deze roerige tijd. Zorg goed voor uzelf en voor uw naasten.