Uitbreiding thuisarts.nl

Op thuisarts.nl is nu ook steeds meer informatie te vinden over medisch-specialistische zorg (o.a. ziekenhuiszorg).

Thuisarts.nl is ontwikkeld door het Nederlandse HuisartsenGenootschap (NHG) en bevat veel duidelijke en betrouwbare informatie. Ook staan er veel video’s op en zijn er verhelderende afbeeldingen te vinden. Dus wilt u iets weten over een bepaald medisch onderwerp zeker de moeite waard om deze site eens te bekijken. De huisartsen kunnen u naar aanleiding van een consult ook adviseren om zaken eens terug te lezen op deze website.