Bijeenkomsten diverse chronische ziekten in omgeving

Wist u dat er voor diverse chronische ziekten in de omgeving bijeenkomsten worden gehouden voor patiënten en/of mantelzorgers. Vaak is er aan een bijeenkomst een bepaald thema verbonden.

Lees meer

Folder merkloze medicijnen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft een patiëntenfolder uitgebracht met daarin uitleg en antwoorden op vragen over merkloze medicijnen.

Lees meer

Informatie bevolkingsonderzoeken

In Nederland kennen we inmiddels 3 bevolkingsonderzoeken (BVO): naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker.

Voor meer informatie en vragen over de betreffende onderzoeken kunt u terecht bij Bevolkingsonderzoek Zuid (http://www.bevolkingsonderzoekzuid.nl)

Lees meer

Spreekuur wijkteam Loon op Zand

Wist u dat het wijkteam Loon op Zand elke dinsdag- en donderdagochtend spreekuur heeft in Loon op Zand?! Lees meer