Griepprik

Binnenkort zullen we de griepprikken weer gaan zetten. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen krijgen hier een uitnodiging voor.

De Gezondsheidsraad heeft een advies gegeven tot uitbreiding van de groep die een griepprik mag krijgen, het kan dus zijn dat u dit jaar een uitnodiging krijgt, terwijl u dat voorheen niet kreeg. Bijvoorbeeld bij ernstig overgewicht (BMI>40), epilepsie, CVA.

Sommige mensen komen ook in aanmerking qua geboortejaar voor een pneumokokken prik, hiervoor ontvangt u dan een aparte brief bij de uitnodiging.

Er hoeft geen bepaalde tijd tussen de griepprik, pneumokokkenprik en coronavaccinatie te zitten.