Gedeeltelijke sluiting SEH TweeSteden per 1-9-2018

Per 1 september 2018 sluit de SEH ETZ locatie Tweesteden van 20.00 uur tot 8.00 uur.
De SEH op locatie Elisabeth blijft 7 dagen per week 24 uur per dag geopend.
Alleen patiënten met hartklachten worden na verwijzing door huisartsenpost of ambulance altijd gezien op locatie Tweesteden.
Sowieso is het niet de bedoeling dat patiënten op eigen initiatief naar de SEH komen; iedereen wordt verzocht eerst contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost.

Aanleiding voor deze maatregel is het tekort aan SEH-verpleegkundigen waardoor de kwaliteit van zorg onvoldoende geborgd kan worden.